Monteringsanvisning

När du köpt ett timmerhus av oss behöver du anvisning för att kunna montera huset på rätt sätt.

  • A1

  • A1:1

  • A1:2

  • A1:3

  • A1:4

  • Syll

Jag vet inte vad jag skall göra!

Har du fastnat i något moment och inte kommer vidare så ringer du oss och får vägvisning och tips så att du kan gå vidare.

Har du tröttnat efter några lager kan du alltid ringa oss och höra efter om vi har tid att komma och hjälpa dig att slutföra monteringen. Vi utför all montering från stomresning till iordningställande till färdigt hus.